Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Ryddedugnad på vegen frå Li til Kårstad

Tid: Søndag 31. mai kl. 12:00
Arrangør: Vikane idrettslag