Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

VIL - Fjelltur Verlostøylen - Myklebuststøylen

Tid: Onsdag 3. juli kl. 18:00
Stad: Verlostøylen - Myklebuststøylen (frammøte Vagstad)
Arrangør: Vikane IL

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))