Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

VIL - Fjelltur Verlostøylen - Myklebuststøylen

Tid: Onsdag 3. juli kl. 18:00
Stad: Verlostøylen - Myklebuststøylen (frammøte Vagstad)
Arrangør: Vikane IL