Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Interessert i ekstrajobb før jul? SACCO treng produksjonshjelp

På grunn av høgsesong med SACCO produksjon før jul har vi behov for ekstrahjelp på dag / kveld eller natt i produksjon. Vi søker etter personar over 18 år som har anledning til å stille en fleksibel ordning for å produsere etter ordreinngang.

Ta kontakt med Jarl Even Eide på 97 57 40 00 eller jee@sacco.no dersom dette er interessant.