Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (1021: Disk full (/var/dagendin_system/temp/mysql_tmp/#sql_3304_9.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device"))

Nyhende

- Heller hogst enn lysregulering

- Sag heller ned skogen!

Av Fjordingen

Rolf Olav Tenden dagleg leiar i Thor Tenden Transport, er ikkje tilhengar av lysregulering på fv 60 i sommarmånadene.
- Sag heller ned skogen mellom tunnelen og Ugla, så er halve problemet løyst! seier han.

Fjordingen hadde onsdag ein artikkel der det vart føreslege å ha lysregulering på fv 60, strekninga Ugla-Skarstein, i sommarmånadane. Dette for å unngå trafikkork når sommartrafikken kjem og ikkje minst etter at Agjeldstunnelen opnar i juni. Då er det venta endå større trafikk på strekninga.
- Vi som storbrukarar er ikkje einige i at lysregulering er noko godt alternativ, seier Rolf Olav Tenden.

Les heile saka i Fjordingen fredag 9. mai 2014, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg på nettstaden buyandread.com.Les også tidlegare nyheitskriv Lysregulering og Sei di meining om lysregulering, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 09.mai 2014, 13:23)

Gå til nyhendearkiv