Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

79 hjortar felt i Vikane

79 av 113 hjortar vart felt i Vikane i 2012

Av Harald Røyrvik

I Utvik og Innvik vart det felte totalt 79 av 113 hjortar i 2012 som er 14 færre enn i fjor.

Dei foregåande åra har det vorte felt henholdsvis 93 stk i 2011 og 99 stk i 2010.

I Stryn vart det totalt felt 694 hjortar i fjor som er 34 færre enn i 2011. Det er langt mindre enn for tre - fire år tilbake, noko som fortel om reduksjon i hjortestammen.

Innvik fekk tildelt 32 dyr og felte:
10 - Hilde
  5 - Øvrebygda
  0 - Skåden
  7 - Lyslo

Utvik fekk tildelt 71 dyr og felte:
  9 - Heggdal
13 - Utvik austre
  4 - Valaker/Bruland
  7 - Frøyset
14 - Tistam
10 - Molderheim/Hopland sørside

Les meir om denne saka i nyheitskrivet Hjorteviltregisteret på Stryn kommune sine sider.

I Fjordingen fredag 25. januar side 8 kan du også sjå Hjortebarometeret for heile Stryn og Hornindal kommune samt lese heile reportasjen med Odd Rønningen, som driv viltforvaltninga i dei to kommunane.

Les også korleis det gjekk i 2009 , 2010 og 2011, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 28.januar 2014, 22:21)

Gå til nyhendearkiv