Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Innvik - Nyhende

Har du bilder og film til 17 mai

HAR DU BILDER OG FILM TIL 17 MAI

Av Signe Opdal

Vi har i år 200 hundreårsjubileum for grunnlova vår. Vi i 17 mai komiten har i denne forbindelse spurt Steinar Hilde om å lage ein film, som vi tenkte å vise i Heimlund 17 mai om kvelden. Vi ønskjer fotografi og film som kan ha historisk og kvardagslege glimt frå Innvik og omgjeng…. igjennom 200 år.

Filmar og fotografi kan leverast til Steinar eller mail: steinar@filmdigitalisering.no

MVH
17 mai komiten


(Sist oppdatert 17.mars 2014, 18:27)

Gå til nyhendearkiv