Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Innvik - Arrangement

SKOGDAG - stormfelt skog

Tid: Onsdag 11. januar kl. 10:00
Stad: v/Heggdalsvegen/Heggdal
Arrangør: Fylkesmann i Sogn og Fjordane + Sogn og Fjordane SkogeigarlagSjå også nyheitskrivet Kurs i sikker opprydding i stormskada skog.