Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Innvik - Arrangement

Skyteskule

Tid: Søndag 23. februar kl. 16:00
Stad: Vikane skule
Arrangør: Utvik og Innvik Skytterlag

Skyteskule

Vi prøver igjen med skyteskule.
Oppstart var planlagt søndag den 9. februar, men på grunn av dårleg frammøte måtte vi avlyse den.
Vi prøver igjen den 23. februar kl.16.00. Hadde god påmelding frå 6. og 7. klasse på Innvik skule, og vi håper at dei fortsatt er interesserte. Ber om ny bekreftelse slik at vi veit kor mange vi blir.
Er det andre som har interesse å delta, ta kontakt. Aldersgrense 10 år.

Påmelding til
Per Gunnar Tisthamar  91612517
Anders Hestad              41459320

Mvh
Utvik og Innvik Skytterlag